Senagat / amaly

Suwy bejermek üçin suwuklygyň umumy gözegçiligi:

Geçiriji nasoslary we gaýtadan işleýän klapanlary dolandyrmak üçin suw akymyna gözegçilik klapanlary, klapan awtomatlaşdyrylmagy üçin meýdan elektronikasy bilen ykjam pnewmatik manifoldlar we agyz suwy arassalaýyş programmalary we suw arassalaýjy desgalar üçin gurşunsyz önümler.

Suw arassalaýyş programmalary aşakdakylarda ulanylýar:

Geçiriji nasoslary we gaýtadan işleýän klapanlary dolandyrmak üçin suw akymyna gözegçilik klapanlary, klapan awtomatlaşdyrylmagy üçin meýdan elektronikasy bilen ykjam pnewmatik manifoldlar we agyz suwy arassalaýyş programmalary we suw arassalaýjy desgalar üçin gurşunsyz önümler.

Aerasiýa / ysy dolandyrmak

Io Bio gaýtadan işleýän zawod çözgütleri

● Dezinfeksiýa / Filtrasiýa

Val Klapan synag prosesi

Water Suw gözegçiligi

● Gaty suw akabalary

Arassalamak:

Zawodlara herekete getiriji gözegçilik üçin doly çözgüt hödürleýäris: süzgüç sazlaýjy, solenoid klapanlar, aksesuar klapanlar we kommutator gutulary.

Howply amallar üçin kepillendirilen klapan tehnologiýasy.

Wagt synagdan geçen tehnologiýamyz, ygtybarly gözegçilik edilýän ýapyklyklary saklamak bilen, meýilleşdirilmedik ýapyklyklardan goramak üçin gözegçilik edilýän amallar üçin amatlydyr.

Nebiti gaýtadan işleýän bölüm:

Nebiti gaýtadan işleýän bölümlerde ulanylýan klapanlaryň köpüsi, esasan, derwezeli klapanlar, obeer şary klapanlary, barlag klapanlary, howpsuzlyk klapanlary, top klapanlary, kebelek klapanlary we bug duzaklarydyr.Şolaryň arasynda derwezeli klapanlara bolan isleg, klapanlaryň umumy sanynyň takmynan 80% -ini emele getirýär (enjamyň umumy maýa goýumynyň 3% -den 5% -ine çenli klapan).

Deňiz goşundylary üçin klapanlar:

Deňizdäki nebit ýataklarynyň özleşdirilmegi bilen deňiz tekizligini ösdürmek üçin zerur klapanlaryň mukdary kem-kemden köpelýär.Deňiz platformalary ýapyk top klapanlaryny, barlag klapanlaryny we köp taraply klapanlary ulanmalydyr.

Iýmit we derman goşundylary üçin klapanlar:

Bu pudak esasan poslamaýan polatdan ýasalan klapanlary, zäherli däl plastmassa şar klapanlaryny we kebelek klapanlaryny talap edýär.Vanokardaky 10 görnüşli klapan önümleriniň arasynda gural klapanlary, iňňe klapanlary, iňňe globus klapanlary, derwezeli klapanlar, globus klapanlary, barlag klapanlary, top klapanlary we kebelek klapanlary ýaly umumy klapanlara isleg has uly.