BIZ hakda

MORC kontorls Ltd, esasan, klapan esbaplaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan Hytaýyň ýokary tehnologiýa we Nes tehnologiýa kärhanasydyr. Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyna eýe boldy we HART Aragatnaşyk Gaznasyna üstünlik gazandy. Önümler CE, ATEX, NEPSI, SIL3,3C, EAC we beýleki hil we howpsuzlyk şahadatnamalaryny aldy.

 

Önümimiziň diapazony, nebithimiýa, kämillik gazy, kuwwat, metallurgiýa, kagyz ýasamak, azyk önümleri, derman, suw arassalaýyş pudaklarynda giňden ulanylýan klapan pozisiýasyny, solenoid klapany, çäklendiriji wyklýuçatel, howa doldurgyç sazlaýjy we ş.m. öz içine alýar. Dolandyryş klapanynyň doly toplumyny we ýapyk klapan erginini üpjün etmek, sebäbi klapan öndürijisi bilen gaty ýakyn gatnaşygymyz bar.

 

Dünýäde senagatlaşmagyň, awtomatlaşdyrmagyň we intellektiň çalt ösmegi bilen MORC “ilki bilen hil, ilki tehnologiýa, üznüksiz gowulaşmak, müşderini kanagatlandyrmak” ösüş pelsepesine eýerer we müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar berer we MORC-ny dünýäniň öňdebaryjy klapanyna öwürer. aksessuar markasy.

 

 • 15 ýyl Tejribe
 • 20+ Patentler
 • 10,000m2 Önümçilik bazasy
 • 20K Potensial
 • MORC
 • Hünär hyzmatlary
 • Hünär hyzmatlary

  Müşderileri üçin amaly öndürijiligi ýokarlandyrýan we girdejiligini ýokarlandyrýan goşmaça baha çözgütleri berýär.

  Amal meselelerini we maslahat berilýän çözgütleri kesgitlemek üçin ulgam barlaglaryny geçiriň.

  Taslamany meýilleşdirmegi we dizaýny goldamak üçin uzakdan ýa-da ýerden çekiň.


 • Senagat / amaly

Has köp zat et

MORC, müşderä we ulanyja möhüm enjamlara we proseslere düşünişini çuňlaşdyrmak üçin köp sanly bilim we okuw programmalaryny hödürleýär.Ulanyjy talaplaryny we okuw mazmunyny kompaniýa tabşyryp biler.MORC saýtda ýa-da ofisde ýörite taýýarlyk programmalaryny dizaýn edip we iberip biler.

Has köp zat et

Özbaşdaklaşdyrmaga başlaň

MORC doly klapan ýygnamak we kalibrleme hyzmatyny bermek üçin öňdebaryjy klapan öndürijisi bilen hyzmatdaşlyk etdi.Müşderiniň talaplaryna görä, klapan böleklerini saýlamak, pnewmatik dolandyryş klapanyny ýygnamak we işe girizmek, pnewmatik ýapyk klapan ýa-da elektrik dolandyryş klapan.