MORC MC51 seriýasy 3/2 Partlama garşy göni hereket Solenoid 1/4 ″

Gysga düşündiriş:

MC51 seriýaly Solenoid klapan MC51 seriýaly önümler, MORC kompaniýasy tarapyndan öndürilen solenoid klapanlar.Ulanyjylary dürli ýagdaýlar bilen üpjün etmek üçin önümleriň onlarça görnüşi bar.MC51 seriýasy, pnewmatik klapan kommutasiýa dolandyryşynda ulanyljak pnewmatik solenoid klapan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Single singleeke hereket edýän hereketlendirijini dolandyrmak, giň iş basyşy diapazony, iň pes iş basyşynyň tapawudy ýok.

■ PTFE çapyksuwar halkalary we grafit bilen doldurylan PTFE möhürleri sürtülmäni azaldýar we ýapyşmagy ýok edýär.

Metal Metal berkitmelerde ulanylýan rulonlarda F synp izolýasiýa materiallary bar.

■ Pes güýçli dizaýn.

■ Adatça açyk we adatça ýapyk ähliumumydyr.

MORC MC51 seriýasy 3/2 Partlama-subutnama göni hereket Solenoid 1/4 ″
MORC MC51 seriýasy 3/2 Partlama-subutnama göni hereket Solenoid 1/4 ″

Tehniki parametrler

Model belgisi

MC51

Naprýa .eniýe

DC : 24V ; AC : 220V

Kuwwat sarp etmek

24VDC: 3.6W ; 220VAC : 5.5VA

Ulationzolýasiýa synpy

F synp

Işleýän gurşaw

Howa, Inertgas, Suw, Lightoil

Differensial basyş

0 ~ 1.0MPa

Suwuk port

G1 / 4, NPT1 / 4

Elektrik birikmesi

NPT1 / 2 , M20 * 1.5 , G1 / 2

Daşky gurşaw synagy.

-20 ~ 70 ℃ / -40 ~ 80 ℃

Partlama garşy

ExdbIICT6Gb; ExtbIIICT85 ℃ Db

Goragdan goramak

IP67

Gurnama

Turbalar

Akyş tizligi

7.5LPM

Beden materialy

Bürünç ýa-da 316L

Näme üçin bizi saýlamaly?

Pnewmatiki klapanlaryň açylmagyna we ýapylmagyna takyk, netijeli gözegçilik gözleýän islendik pudak üçin hökmany bolan “MC51 Series Solenoid Valve” bilen tanyşdyrmak.MORC tarapyndan öndürilen bu seriýada dürli ýagdaýlara gabat gelmek üçin ýörite öndürilen onlarça önüm görnüşi bar.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

“MC51” seriýasy bilen ulanyjylar ýeke hereket edýän hereketlendirijileri dolandyrmak üçin amatly bolan pilot tarapyndan dolandyrylýan pnewmatik solenoid klapanyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp bilerler.Giňişleýin basyş diapazony bar we optimal öndürijilik üçin iň az işleýiş diferensial basyşyny talap etmeýär.

MC51 Series solenoid klapanyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, onuň PTFE ätiýaçlyk halkasy we grafit bilen doldurylan PTFE möhüri.Bu dizaýn sürtülmäni netijeli peseldýär we ýapyşmak mümkinçiligini ýok edýär, klapan işlemegini üpjün edýär.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan, MC51 seriýasy F görnüşli izolýasiýa bilen metaldan ýasalan rulonlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu pes kuwwatly dizaýn, ýokary energiýa netijeliligini saklamak bilen dürli önümçilik goşundylarynda ulanmagy ygtybarly edýär.

Klapan köptaraply we adatça açyk we adaty ýapyk görnüşlerde elýeterlidir.Bu çeýeligi, dürli amaly programmalarda ulanylmagyny üpjün edýär we islendik önümçilik prosesine gymmatly goşundy edýär.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Umuman aýdanyňda, MC51 seriýaly solenoid klapan ygtybarly we täsirli öndürijiligi üpjün edýän ýokary hilli önümdir.Çydamly, gurmak aňsat we minimal tehniki hyzmaty talap edýär, bu bolsa islendik pudak üçin ajaýyp maýa goýumyna öwrülýär.Giň işleýiş basyş diapazony, pes energiýa sarp ediş dizaýny we çeýe görnüşleri bilen bu klapan islendik senagat şertlerinde hökmany şertdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň