MORC MC50 seriýasy Partlama däl 5/3 Solenoid 1/8 ″ ~ 1/2 ″

Gysga düşündiriş:

MC50 Series Solenoid Valve MC50 seriýaly önümler MORC kompaniýasy tarapyndan öndürilen solenoid klapanlardyr.Ulanyjylary dürli ýagdaýlar bilen üpjün etmek üçin önümleriň onlarça görnüşi bar.MC50 seriýasy, pnewmatik klapan kommutasiýa gözegçiliginde ulanmak üçin synag edilýän pnewmatik solenoid klapan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Pil Uçarman bilen işleýän, adatça ýapyk görnüş deslapky görnüş.

Good Gowy möhür we çalt seslenme bilen süýümli klapan.

Start Pes başlangyç basyşy, uzak ömri.

Ual El bilen ýazmak.

P Pnewmatik herekete getiriji ýa-da turba birikmesine göni dakyň.

MORC MC51 seriýasy 3/2 Partlama-subutnama göni hereket Solenoid 1/4 ″

Tehniki parametrler

Portuň ululygy

1/8 "

1/4 "

3/8 "

1/2 "

Naprýa .eniýe

12/24 / 48VDC ; 110/220 / 240VAC

Hereket görnüşi

Iki gezek rulon

Kuwwat sarp etmek

220VAC: 5.5VA; 24VDC: 3W

Ulationzolýasiýa synpy

F synp

Işleýän gurşaw

Arassa howa (40μm süzgüçden soň)

Howa basyşy

0,15 ~ 0.8MPa

Port birikmesi

DIN birleşdirijisi

Daşky gurşaw synagy.

Adaty Temp.

-20 ~ 70 ℃

HighTemp.

-20 ~ 120 ℃

Goragdan goramak

IP65

Gurnama

Namur ýa-da turba

Bölüm ea / Cv

14mm2 / 0.78

25mm2 / 1.4

30mm2 / 1.68

50mm2 / 2.79

Beden materialy

Alýumin

Näme üçin bizi saýlamaly?

Klapan esbaplary nebit-gaz, himiýa, elektrik öndürmek we beýleki pudaklaryň möhüm bölegidir.Turbageçirijilerdäki suwuklyklaryň we gazlaryň akymyny kadalaşdyrmakda möhüm rol oýnaýarlar we dürli ulgamlaryň netijeli işlemegi üçin zerurdyr.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy
Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Kompaniýanyň tertibi

MORC önüm diapazony, nebithimiýa, tebigy gaz, metallurgiýa, kuwwat, täze energiýa, kagyz ýasamak, azyk önümleri, derman, suw bejergisinde giňden ulanylýan klapan pozisiýasyny, solenoid klapan, çäklendiriji wyklýuçatel, howa süzgüç sazlaýjy we pnewmatik / elektrik aktuatoryny öz içine alýar. önümçilik pudaklary, howa giňişligi, gämi gatnawy we ş.m.Şeýle hem, klapan öndürijisi bilen gaty ýakyn gatnaşygymyz sebäpli dolandyryş klapan we ýapyk klapan çözgüdiniň doly toplumyny üpjün etmäge ukyply.
Dünýäde senagatlaşmagyň, awtomatlaşdyrmagyň we intellektiň çalt ösmegi bilen MORC "ilki bilen hil, tehnologiýa ilki, üznüksiz gowulaşmak, müşderini kanagatlandyrmak" ösüş pelsepesine eýerer, müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar berer we MORC-ny dünýäde öňdebaryjy eder. klapan esbaplary markasy.

3-nji jaý
abous1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň