MORC MC-30 / MC-31 / MC-32 seriýaly ses güýçlendiriji

Gysga düşündiriş:

MC-30/31/32 seriýasy herekete getirijä uly howa akymynyň tizligini üpjün edip, klapan funksiýasynyň reaksiýa tizligini ýokarlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Val Klapan hereketiniň tizligini ýokarlandyrýar.

Pass Geçip barýan kontorl bilen durnuklylygy ýokarlandyrýar.

Supply Üpjünçilik basyşynyň duýdansyz üýtgemegine täsir edýär.

Supply Oturylýan oturgyç üpjünçiligi we işleýiş basyşy sebäpli berkidilen zolak.

MC-30-1
MC-30-2

Tehniki parametrler

Model belgisi MC-30 MC-31 MC-32
Maks.Üpjünçilik basyşy 1.OMPa
Maks.Çykyş basyşy 0.7MPa
Signal / çykyş basyşy 1:01
Akym kuwwaty (Cv) Tükenik 1.19 2.72 5.24
Çykyş 1.32 2.08 4.91
Çykyş çykyş birikmesi PT (NPT) 1/4 PT (NPT) 1/2 PT (NPT) 3/4
Signal birikmesi PT (NPT) 1/4 NPT1 / 4
Çyzyklylyk ± 1% FS
Daşky gurşaw temp -20 ~ 70 ℃ (-4 ~ 158F)
Agram Alýumin 0,5 kg (1,1lb) 0.76kg (1,7Ib) 2.3kg (5.1Ib)
SS316L 1,3 kg (2.9lb) 1,9kg (4.2lb) 5.0kg (11.0lb)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Klapan hereketiniň tizligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin iň oňat çözgüt bolan MC-30/31/32 seriýaly güýçlendiriji klapanlar bilen tanyşdyrmak.Güýçlendiriji klapan hereketlendirijä uly howa akymyny üpjün etmek, jogap tizligini ep-esli gowulandyrmak we klapan hereketiniň gijikdirilmegini azaltmak üçin iň täze tehnologiýa bilen döredildi.

MC-30/31/32 seriýasynyň esasy aýratynlyklaryndan biri, aýlanyp geçmek arkaly durnuklylygy ýokarlandyrmak ukybydyr.Ösen dolandyryş mehanizmi bilen, bu güýçlendiriji klapan, klapan işiniň diňe bir çalt bolman, eýsem has takyk we takyk bolmagyny üpjün edýär.Klapan üpjünçilik basyşynyň duýdansyz üýtgemegine çalt we täsirli jogap berer, üznüksiz we üznüksiz işlemäge mümkinçilik berer.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

MC-30/31/32 seriýasynyň ýene bir esasy artykmaçlygy, oturgyç görnüşiniň üpjünçiligi we çykaryş basyşy sebäpli kesgitlenen ölen zona.Basyşyň üýtgemegine we üýtgemegine täsir edip biljek beýleki güýçlendiriji klapanlardan tapawutlylykda, bu güýçlendiriji klapan yzygiderli we ygtybarly üpjünçilik basyşyny üpjün edýär, klapanyň hemişe zerur parametrlerde işlemegini üpjün edýär.

Önümçiligi ýokarlandyrmak, amallary ýönekeýleşdirmek ýa-da klapanyňyzyň umumy işleýşini gowulaşdyrmak isleýän bolsaňyz, MC-30/31/32 seriýaly güýçlendiriji klapanlar iň oňat çözgütdir.Nebit we gaz, himiki gaýtadan işlemek, suw arassalamak we başgalar ýaly dürli programmalarda ulanylyp bilner.

Şonuň üçin iň ýokary ygtybarlylygy, takyklygy we öndürijiligi hödürleýän ýokary hilli güýçlendiriji klapan gözleýän bolsaňyz, MC-30/31/32 seriýasyna garamaň.Bu innowasiýa, iň täze tehnologiýa bilen häzirki döwrüň iň ýokary klapan işleýşini we dolandyryşyny başdan geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň