Morc MC50 seriýasy Partlama däl Solenoid klapan 1/4 ”

Gysga düşündiriş:

NAMUR halkara standartyna laýyklykda, MC50 seriýaly solenoid klapanlary bir hereketli ýa-da goşa hereket edýän pnewmatik hereketlendirijileriň howa çeşmesiniň interfeýsine gönüden-göni gurup bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

MC50-12N
MC50-12M

Pil Uçarman bilen işleýän görnüş;

3 3 taraplaýyn (3/2) -den 5 tarapa (5/2) öwrüp bolýar.3 taraplaýyn, adatça ýapyk görnüş adaty görnüşdir.

Nam Göni herekete getiriji ýa-da turba arkaly Namur gurnama standartyny kabul ediň.

Good Gowy möhür we çalt seslenme bilen süýümli klapan.

Start Pes başlangyç basyşy, uzak ömri.

Ual El bilen ýazmak.

■ Beden materialy alýumin ýa-da SS316L.

Tehniki parametrler

Model belgisi

MC50-XXN

MC50-XXM

Naprýa .eniýe

12/24 / 48VDC ; 110/220 / 240VAC

Hereket görnüşi

Coeke rulon, goşa rulon

Kuwwat sarp etmek

220VAC: 5.5VA; 24VDC: 3W

Ulationzolýasiýa synpy

Fclass

Işleýän gurşaw

Arassa howa (40um süzgüçden soň)

Howa basyşy

0,15 ~ 0.8MPa

Port birikmesi

G1 / 4, NPT1 / 4

Kuwwat birikmesi

DIN birikdiriji

Uçuşlar

Daşky gurşaw synagy.

Adaty temp.

-20 ~ 70 ℃

Highokary temp.

-20 ~ 120 ℃

Partlama garşy

Partlama däl

ExmbIIT4

Goragdan goramak

IP65

Gurnama

32 * 24 Namur ýa-daTubing

Bölüm meýdany / Cv

25mm2 / 1.4

Beden materiallary

Alýumin ýa-da SS316L

Biz hakda

Şençzhenen MORC döwlet derejesindäki ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde “ilki bilen müşderi, şertnama hormat goýulýar, karz berjaý edilýär, ýokary hilli, hünär hyzmaty” işewürlik pelsepesine eýerýär we ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny üstünlikli geçdi. .Kompaniýa tarapyndan öndürilen önümleriň hemmesi, CE, ATEX, NEPSI, SIL3 we ş.m. ýaly içerki we daşary ýurt häkimiýetlerinden hil we howpsuzlyk şahadatnamasyndan geçdi we intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we onlarça intellektual eýeçilik patentini aldy.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy
Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Toparymyz

Kompaniýamyzyň hyzmatdaşlygynyň we agzybirliginiň güýji

Üstünlik gazanmak üçin möhüm zat toparymyzyň hyzmatdaşlygy we agzybirligi.Her bölümiň öz maksatlary bar, ýöne umumy maksadymyz müşderilerimize göreldeli hyzmat bermekdir.Müşderini kanagatlandyrmak biziň üstünliklerimizdir diýip hasaplaýarys.Bilelikde işlemek arkaly maksatlarymyza netijeli we täsirli ýetip bileris.

Sergi (2)
Sergi (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň