MAPS seriýasySpring aktýor / Poslamaýan polatdan pnewmatik aktuator

Gysga düşündiriş:

MAPS seriýasy, berk, poslaýjy iş şertlerinde kebelek klapanyny, top klapanyny we aýlaw klapanyny daşarky gözegçilikde saklamak üçin ykjam gurluşy, ygtybarly dizaýny, aýratynlyklary bolan dişli raf görnüşli poslamaýan polat pnewmatik hereketlendiriji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öndürijilik aýratynlyklary

MAPS seriýasy, berk, poslaýjy iş şertlerinde kebelek klapanyny, top klapanyny we aýlaw klapanyny daşarky gözegçilikde saklamak üçin ykjam gurluşy, ygtybarly dizaýny, aýratynlyklary bolan dişli raf görnüşli poslamaýan polat pnewmatik hereketlendiriji.

Gysgaça mazmun

MAPS seriýasy Poslamaýan Polat Pnewmatik Aktuator

• MAPS seriýasy Poslamaýan Polat Aktuator innowasiýa, täsirli we ýokary öndürijilik hödürlemek üçin ykjam we ygtybarly dizaýn bilen gurlupdyr.Modelshli modeller ýapyk / ýapyk we gözegçilik programmalary üçin amatly.

· MAPS seriýaly poslamaýan polat hereketlendirijisi, kebelek, top we wilka klapanlaryny gaty, poslaýjy gurşawda awtomatlaşdyrmak üçin amatlydyr.nts. 

CF8 / CF8M Poslamaýan polatdan ýasalan gurluşyk, deňiz, himiýa, magdançylyk, sanitariýa, azyk we içgi we derman önümleri üçin amatly hereketlendirijileri üpjün edip, içerki we daşarky poslama garşylygy üpjün edýär.

·NAMUR dakmak:

MAPS seriýaly poslamaýan polat akuator, aksesuarlary gurnamak üçin NAMUR standartlaryna VDI / VDE 3845 laýyk gelýär.NAMUR gurnama nagyşlary, çäkli wyklýuçateller we pozisiýalar ýaly iki aksessuar bilen göni gurnamaga mümkinçilik berýär.we goşmaça turbalar ýa-da armaturasyz dolandyryşlar.

·Poslama garşy materiallar:

Externalhli daşarky komponentler 300 seriýaly poslamaýan polatdyr.Çeşmeleriň simleri içerki poslama garşylyk üçin telflflon boýag bilen örtülendir.

·Iki taraplaýyn syýahat duralgalary:

Iki garaşsyz daşarky syýahat duralgasy, her ugur boýunça sagat ugruna we sagat ugruna garşy pozisiýalaryň her ugrunda ± 5 ° ýokary derejedäki sagat tersine ugurlaryny sazlamaga mümkinçilik berýär.

·Meýdanyň tersine hereketi:

Diňe pistonlary 180 ° aýlamak bilen ýerine ýetirilen göni we ters hereketler.

·Çalyşmak:

Bahar gaýdyp gelmek we goşa hereketlendiriji hereketlendirijiler üçin bir dizaýn, iň ýokary çalyşmaga mümkinçilik berýär.

MAPS-2
MAPS-1

·Konsentrik höwürtge bahar dizaýny:

Bölekleriň sanyny ep-esli azaldýar we iň ýokary bahar geýimine we aýlaw ömrüne mümkinçilik berýär.

·Giň ölçeg aralygy:

Giň ululyk diapazony optimal hereketlendirijiniň ululygyny hödürleýär.

·ISO klapan dakmagyň nusgasy:

Hereketlendirijiler goşmaça klapanlara göni gurnamak üçin ISO5211 standartlaryna laýyk gelýär

ýaýlar ýa-da adapterler.Iki kwadrat şahasy standart.

·Positionerleşiş görkezijisi:

Positionerleşiş görkezijisi aýdyň görünýän görkezmäni üpjün edýär

MPY seriýaly fork görnüşi aktuatory

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň