Morc MC50 seriýasy Pes güýçli partlama garşy Solenoid 1/4 ″

Gysga düşündiriş:

MC50 Series Solenoid Valve MC50 seriýaly önümler MORC kompaniýasy tarapyndan öndürilen solenoid klapanlardyr.Ulanyjylary dürli ýagdaýlar bilen üpjün etmek üçin önümleriň onlarça görnüşi bar.MC50 seriýasy, pnewmatik klapan kommutasiýa gözegçiliginde ulanmak üçin synag edilýän pnewmatik solenoid klapan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

MC50 seriýasy Partlamaýan 2/3 ýa-da 5/2 Solenoid 1 ″
MC50 seriýasy Partlamaýan 2/3 ýa-da 5/2 Solenoid 1 ″

Pil Uçarman bilen işleýän görnüş;

3 3 taraplaýyn (3/2) -den 5 tarapa (5/2) öwrüp bolýar.3 taraplaýyn, adatça ýapyk görnüş adaty görnüşdir.

Nam Göni herekete getiriji ýa-da turba arkaly Namur gurnama standartyny kabul ediň.

Good Gowy möhür we çalt seslenme bilen süýümli klapan.

Start Pes başlangyç basyşy, uzak ömri.

Ual El bilen ýazmak.

■ Beden materialy alýumin ýa-da SS316L.

Tehniki parametrler

Model belgisi

MC50-XXDLP

Naprýa .eniýe

24VDC

Hereket görnüşi

Coeke rulon, goşa rulon

Kuwwat birikmesi

1.8W

Ulationzolýasiýa synpy

Fclass

Işleýän gurşaw

Arassa howa (40μm süzgüçden soň)

Howa basyşy

0,15 ~ 0.8MPa

Port birikmesi

G1 / 4, NPT1 / 4

Kuwwat birikmesi

NPT1 / 2 , M20 * 1.5 , G1 / 2

Daşky gurşaw synagy.

Adaty temp.

-20 ~ 70 ℃

Pes temp.

-40 ~ 70 ℃

Partlaýjy temp.

-40 ~ 60 ℃

Partlama garşy

ExdbIICT6Gb; ExtbIIICT85 ℃ Db

Goragdan goramak

IP66

Gurnama

32 * 24 Namur ýa-daTubing

Bölüm meýdany / Cv

25mm2 / 1.4

Beden materialy

Alýumin ýa-da SS316L

Näme üçin bizi saýlamaly?

Klapan esbaplary nebit-gaz, himiýa, elektrik öndürmek we beýleki pudaklaryň möhüm bölegidir.Turbageçirijilerdäki suwuklyklaryň we gazlaryň akymyny kadalaşdyrmakda möhüm rol oýnaýarlar we dürli ulgamlaryň netijeli işlemegi üçin zerurdyr.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

“Valve” esbaplary barada aýdylanda, ygtybarly we tejribeli üpjün edijini saýlamak möhümdir.Ine, girýän ýerimiz. 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan klapan armatura pudagynda öňdebaryjy kompaniýa.Önümlerimiz 20-den gowrak ýurtda we sebitde satylýar we ulanylýar, bu biziň abraýymyzy we hilimizi görkezýär.

Güýçli taraplarymyzyň biri giň önümlerimizde.Sevenedi seriýaly klapan esbaplary, 35-den gowrak spesifikasiýa we modeller bilen üpjün edýäris.Bu dürlilik, müşderilerimiziň zerur zatlary bir ýerde tapyp, wagt we pul tygşytlamagy aňladýar.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Kompaniýamyzda innowasiýa çynlakaý çemeleşýäris.Bilermenler toparymyz täze önümleri ösdürmek we bar bolanlary gowulandyrmak boýunça yzygiderli işleýär.Bu innowasiýa sürüjisi 32 oýlap tapyş we peýdaly patent we 14 daşky patent almaga mümkinçilik berdi.Müşderilerimiz bizi saýlanda iň ösen we ygtybarly önümleri alýandyklaryna ynam edip bilerler.

Bizi klapan laýyk hyzmatdaş hökmünde saýlasaňyz, ajaýyp önüm diapazony we hili däl.Şeýle hem, bitewilige, müşderi hyzmatyna we hünär derejesine baha berýän bir kompaniýadan peýdalanarsyňyz.Müşderilerimize iň oňat tejribäni üpjün etmek üçin ajaýyp müşderi hyzmatyny we goldawyny berendigimize buýsanýarys.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Sözümiň ahyrynda, ygtybarly “Valve Accessories” hyzmatdaşyny gözleýän bolsaňyz, bizden gowy saýlaw ýok.Önümlerimiziň giň görnüşi, tejribe we innowasiýa ygrarlylygymyz bilen, pudakda iň oňat önümleri we hyzmatlary gözleýän her bir adam üçin iň gowy saýlawdyrys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň