MORC MC50 seriýaly ýangyna garşy Solenoid klapan 1/4 ″

Gysga düşündiriş:

MC50 seriýaly Solenoid klapan MC50 seriýaly önümler, MORC kompaniýasy tarapyndan öndürilen solenoid klapanlar.Ulanyjylary dürli ýagdaýlar bilen üpjün etmek üçin önümleriň onlarça görnüşi bar.MC50 seriýasy, pnewmatik klapan kommutasiýa dolandyryşynda ulanmak üçin ulanylýan pnewmatik solenoid klapan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Pilot Synag gurluşyny kabul etmek;

Oo Tüýdük görnüşli gabyň gurluşy, gowy möhürleme öndürijiligi we duýgur jogap;

Air Howanyň pes basyşy we uzak ömri;

Ual El bilen enjam bilen el bilen işledip bolýar;

MC50 seriýasy Partlamaýan 2/3 ýa-da 5/2 Solenoid 1 ″

Tehniki parametrler

Model belgisi

MC50-XXDH

Naprýa .eniýe

24VDC ; 220VAC

Hereket görnüşi

Coeke rulon, goşa rulon

Kuwwat sarp etmek

220VAC: 5.0VA;24VDC: 2.5W

Izolýasiýa synpy

H synpy

Işleýän gurşaw

Arassa howa (40μm süzgüçden soň)

Howa basyşy

0,15 ~ 0.8MPa

Port birikmesi

G1 / 4, NPT1 / 4

Kuwwat birikmesi

NPT1 / 2 , M20 * 1.5 , G1 / 2

Daşky gurşaw synagy.

Adaty temp.

-20 ~ 70 ℃

Pes temp.

-40 ~ 70 ℃

Partlama garşy

ExdbIICT6Gb;ExtbIIICT85 ℃ Db

Goragdan goramak

IP66

Gurnama

32 * 24 Namur ýa-daTubing

Bölüm meýdany / Cv

25mm2 / 1.4

Beden materialy

Alýumin

Näme üçin bizi saýlamaly?

MORC MC50 seriýaly partlama subutnamasy Solenoid klapan 1/4 bilen tanyşdyrmak "- Solenoid klapanyňyzyň ähli zerurlyklary üçin iň oňat çözgüt! Güýçli synag gurluşy görkezilen bu klapan, iň agyr iş şertlerinde-de ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär.

“MC50” seriýasynyň esasy aýratynlyklaryndan biri, ajaýyp möhürleýiş ýerine ýetirijiligini we ýokary duýgur seslenmesini üpjün edýän gabyk görnüşli gabyk gurluşygydyr.Bu, himiýa gaýtadan işlemek, nebithimiýa we nebit-gaz pudaklary ýaly takyklyk we takyklyk möhüm bolan programmalar üçin klapany ideallaşdyrýar.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Ajaýyp öndürijilik aýratynlyklaryndan başga-da, MC50 Series klapan peýdaly aýratynlyklaryň täsirli toplumyna eýe.Howa basyşynyň pes başlangyç talaplary we uzak ömri bilen bu klapan iş wagty azaltmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin ýörite döredildi.

That'söne bularyň hemmesi däl - MC50 seriýaly klapanlar, zerur bolsa klapan bilen el bilen işlemäge mümkinçilik berýän amatly el bilen ýazmagy hem öz içine alýar.Bu, klapan işleýşine doly gözegçilik etmeli programmalar üçin ideal edýär.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Iň ýokary öndürijilik, ygtybarlylyk we takyklyk gözleýärsiňizmi ýa-da solenoid klapan zerurlyklaryňyza täsirli we ulanyjy üçin amatly çözgüt gerek bolsa-da, MORC MC50 Series Partlama Proof Solenoid Valve 1/4 "iň oňat saýlaw. Näme üçin garaşmaly? Häzir satyn alyň we özüňiz üçin MC50 seriýasynyň deňsiz-taýsyz öndürijiligini we ygtybarlylygyny başdan geçiriň!

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň